Antalya Tasarım Grubu - Web Sitesi Tasarım    ATG - Genel Bilgi Sayfaları Geri Ileri
CGI hakkında ön bilgi
CGI nedir, ne işe yarar?
Kişisel web server kurulumu
Programların çalışabilmesi için gerekli kodlar
Ekrana yazdırma ve ilk program
Perl diline giriþ
Değişkenler
Splice ve split fonksiyonlarý
Formları kullanma
Çevre değişkenleri
Döngüler
Mantıksal sınama
Matematiksel işlemler
Dosya işlemleri
Alt programlar
Bulma ve değiştirme
Web üzerinden mail gönderme
Perl ile dizin işlemleri
Cookie'ler
Modüller, modül kullanımı ve require
Yazılma sonrası işlemleri
Güvenlik
Upload
Lisans konularý
Programların lisansı ve copyrigth haklarý
Linkler
Perl ile ilgili Türkce ve yabancı linkler
Bu döküman hakkında
Bu döküman hakkında
Antalya Tasarım Grubu - Web Tasarim Hizmetleri - Hosting (Barindirma) Islemleri - Alan Adi Islemlerii

Perl'de matematiksel işlemler :

Matematik ile aranız nasıl bilmiyorum ama gerçek CGI programları yazmaya başladığınızda programlarınızın içinde mutlaka matematiksel işlemler yapmak zorunda kalacaksınız. Bu işlemler çok karmaşık işlemler olabileceği gibi değişkenleri toplama, çıkarma, döngü sırasında bir değer arttırma şeklinde de olabilir. Bu derste perl ile yapabileceğimiz matematiksel işlemleri ele alacağız.

Perl ile dört işlem :

Perl ile sayıları ya da sayı içerikli değişkenleri toplayabilir, çıkarabilir, bölebilir ya da çarpabiliriz. Örneğin elimizde şu değişkenler var :

$a = 1;
$b = 2;
$c = 3;
$d = 4;

Önce $a ile $b'yi toplayalım :

$sonuc = $a + $b;

print $sonuc;

Bu kod ekrana $sonuc değişkenin değerini yani "3" yazdıracaktır. $b değişkeninden $a değişkenini çıkarmak için ise şöyle bir kod yazmamız gerekir :

$sonuc = $b - $a;

print $sonuc;

Bu kod da ekrana "1" yazdıracaktır. Çarpma işlemi ise şu şekilde :

$sonuc = $b * $d;

print $sonuc;

Bu kod da $b değişkeni ile $d değişkenlerinin değerlerini çarpıp sonucu $sonuc değişkenine atar ve ekrana "8" yazdırır. Bölme işlemi ise şu şekilde :

$sonuc = $d / $b;

print $sonuc;

Bu kod da $d değişkeninin değerini $b değişkeninin değerine böler (4 / 2), sonucu $sonuc değişkenine atar ve ekrana yazdırır. Eğer birden fazla işlem yapmak istiyorsak, mesela önce $a, $b, ve $c değişkenlerini toplayıp sonuçtan $d değişkenini çıkarmak istiyorsak şu şekilde bir kod kullanmamız gerekir :

$sonuc = ($a + $b + $c) - $d;

print $sonuc;

Bu kodla program önce $a, $b ve $c değişkenlerinin değerlerini toplar, sonra çıkan sonuçtan $d değişkeninin değerini çıkarır ve sonucu (6-4 = 2) ekrana yazar.

Dört işlem için bu kadar örnek fazla bile. şimdi öğrendiğimiz bilgilerden daha "işe yarar" bir örnek yapalım. Örneğimiz formdan gelen iki sayı üzerinde işlem yapsın. Bu işlem yine ziyaretcinin (yani bizim) seçtiğimiz işlem olsun. Yani kısaca dört işlem yapabilen basit bir hesap makinası yapalım :

#!/usr/bin/perl

# hesapla.cgi

use CGI qw(:standard);

print "Content-type:text/html\n\n";

$query = new CGI;

$sayi1     = $query -> param('sayi1');
$sayi2     = $query -> param('sayi2');
$islem     = $query -> param('islem');

print "<html><body>";

if ($islem ne "") {

if ($islem eq "topla") {

$sonuc = $sayi1 + $sayi2;
print "Işlem sonucu : $sonuc";

}

elsif ($islem eq "cikar") {

$sonuc = $sayi1 - $sayi2;
print "Işlem Sonucu : $sonuc";

}

elsif ($islem eq "bol") {

$sonuc = $sayi1 / $sayi2;
print "Işlem Sonucu : $sonuc";

}

elsif ($islem eq "carp") {

$sonuc = $sayi1 * $sayi2;
print "Işlem Sonucu : $sonuc";

}
}

print "<form action=hesapla.cgi method=post>";
print "<input type=text name=sayi1> sayısı ile ";
print "<input type=text name=sayi2> sayısını ";
print "<select name=islem>";
print "<option value=topla>Topla<br>";
print "<option value=cikar>Çıkar<br>";
print "<option value=bol>Böl<br>";
print "<option value=carp>Çarp<br>";
print "</select>";
print "<input type=submit value=YAP!>";
print "</form>";

print "</body></html>";Perl ile ileri matematik işlemleri de yapabilirsiniz. Mesela :

$sayi = 12;

$karekok = sqrt($sayi);

print $karekok;

Bu kod sqrt() fonksiyonu ile $sayi değişkeninin değerini $karekok değişkeninin değerine atar ve ekrana 12'nin karekökünü yazdırır.

$sayi = 12;

$log = log($sayi);

print $log;

Bu kod log() fonksiyonunu kullanarak $sayi değişkeninin logaritmasını alır, $log değişkenine atar ve ekrana yazdırır. Aynı şekilde exp() fonksiyonu ile sayının exponensiyelini, int() fonksiyonu ile sayının integerini, abs() fonksiyonu ile sayının mutlak değerini bulabilirsiniz.
p