Antalya Tasarım Grubu - Web Sitesi Tasarım    ATG - Genel Bilgi Sayfaları Geri Ileri
CGI hakkında ön bilgi
CGI nedir, ne işe yarar?
Kişisel web server kurulumu
Programların çalışabilmesi için gerekli kodlar
Ekrana yazdırma ve ilk program
Perl diline giriþ
Değişkenler
Splice ve split fonksiyonlarý
Formları kullanma
Çevre değişkenleri
Döngüler
Mantıksal sınama
Matematiksel işlemler
Dosya işlemleri
Alt programlar
Bulma ve değiştirme
Web üzerinden mail gönderme
Perl ile dizin işlemleri
Cookie'ler
Modüller, modül kullanımı ve require
Yazılma sonrası işlemleri
Güvenlik
Upload
Lisans konularý
Programların lisansı ve copyrigth haklarý
Linkler
Perl ile ilgili Türkce ve yabancı linkler
Bu döküman hakkında
Bu döküman hakkında
Antalya Tasarım Grubu - Web Tasarim Hizmetleri - Hosting (Barindirma) Islemleri - Alan Adi Islemlerii

Perl'de modüller ve modül kullanımı :

Modüller daha önceden başkası tarafından ya da bizim tarafımızdan yazılmış, programların kullanımını ve bir takım fonksiyonları daha kolay kullanılabilir hale getiren ya da yeni fonksiyonların kullanımını sağlayan perl paketleridir. Modüller genelde *.pm uzantılı olurlar. Genel olarak iki çeşit modül vardır :

Perl'in içinde hazır olan modüller :

Perl programı kurulduğunda içinde bir çok modül paketi hazır olarak gelir. Bu modülleri ve kullanımını windows altında Başlat/programlar/ActiveState Active Perl/Documantation yoluyla öğrenebilirsiniz.

Programcı tarafından yazılan ek modüller :

Bu tip modüller programcı tarafından hazırlanır ve program ile aynı dizine modul_ismi.pm şeklinde kaydedilir. Daha sonra modülün kullanılacağı programın üst satırına (shebang'dan sonra) şu şekilde modülün kullanılacağı belirtilir :

use modul_ismi;

Daha sonra mesela modül içinde sub isim {..} şeklinde bir alt program tanımladıysanız isim(..); şeklinde modüle atıf yapibilirsiniz.

Birden fazla dosya kullanma (require komutu) :

Bazen program yazarken kodlar o kadar fazla ve karışık olurlar ki kodları bölüp ayrı ayrı dosyalardan çağırmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Perl ile bunu yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey diğer dosyayı çağırmadan yani diğer dosyaya atıf yapmadan önce şöyle bir kod yazmanız :

require "dosya.cgi";

Çağıracağınız dosyanın uzantısı önemli değil. Ayrıca require ile çağırılan dosyanın en altında 1; satırı olmalıdır. Bu çağıran dosyaya "true" değeri yani çağırılan dosyanın okunabildiğini belirtir.

Örnek :

"require" ile çağırılan dosya (require2.cgi) :

#!/usr/bin/perl

# require2.cgi

sub cagir {

print "Bu satırlar require2.cgi içersinde bulunmaktadır.<br>";
print "Perl ile başka bir dosyada bulunan alt programları çağırabilirsiniz<br>";
print "Bu işlem dosya boyutunu ve içeriğini düşürerek işleri kolaylaştırır.";

}

1;


require ile çağıran dosya :

#!/usr/bin/perl

# require1.cgi

require "require2.cgi";

print "Content-Type: text/html\n\n";

print "Iki çizgi arasındaki yazılar diğer dosyadan (require2.cgi) çağırılacak :<br>";
print "<hr color=black>";

&cagir;

print "<hr color=black>";
Require fonksiyonu ile başka dosyada bulunan bir alt programı &altprogram; şeklinde çağırabileceğiniz gibi, altprogram (); şeklinde de çağırabilirsiniz.
p