Antalya Tasarım Grubu - Web Sitesi Tasarım    ATG - Genel Bilgi Sayfaları Geri Ileri
CGI hakkında ön bilgi
CGI nedir, ne işe yarar?
Kişisel web server kurulumu
Programların çalışabilmesi için gerekli kodlar
Ekrana yazdırma ve ilk program
Perl diline giriþ
Değişkenler
Splice ve split fonksiyonlarý
Formları kullanma
Çevre değişkenleri
Döngüler
Mantıksal sınama
Matematiksel işlemler
Dosya işlemleri
Alt programlar
Bulma ve değiştirme
Web üzerinden mail gönderme
Perl ile dizin işlemleri
Cookie'ler
Modüller, modül kullanımı ve require
Yazılma sonrası işlemleri
Güvenlik
Upload
Lisans konularý
Programların lisansı ve copyrigth haklarý
Linkler
Perl ile ilgili Türkce ve yabancı linkler
Bu döküman hakkında
Bu döküman hakkında
Antalya Tasarım Grubu - Web Tasarim Hizmetleri - Hosting (Barindirma) Islemleri - Alan Adi Islemlerii

Çevre Değişkenleri :

Bir *.cgi dosyası ya da *.pl dosyası çalıştırıldığı anda (formdan veri gönderilsin veya gönderilmesin) istemci bilgisayar ya da bulunduğu çevre hakkında bir takım bilgiler toplar ve bu bilgileri %ENV ilişkili dizi değişkenine, belli anahtarlarla atar. Daha sonra bu değişkenin elemanları kullanılabilir. Mesela siteye gelen ziyaretcinin IP numarası $ENV{REMOTE_ADDR} şeklinde belirlenir. Sadece IP adresi değil istemcinin browser türü, programın bulunduğu server'a ait bilgiler (path, server yazılımının türü, versiyonu, perl yolu) çevre değişkenlerinde gerektiğinde kullanılmak üzere saklanır. Bazı çevre değişkenleri şunlardır:REMOTE_ADDR	  : Ziyaretci bilgisayarın IP adresi.
REMOTE_HOST	  : Ziyaretci bilgisayarın adı (ya da ıp adresi).
HTTP_ACCEPT	  : Browser'ın kabul ettiği MIME türleri.
HTTP_USER_AGENT  : Browser'ın türü.
HTTP_REFERER	  : Referans veren sayfa.
REQUEST_METHOD	  : Form verilerinin gönderilme metodu (Post ya da Get).
CONTENT_LENGTH	  : Post metoduyla gönderilen verilerin boyutu.
QUERY_STRING	  : Get metodu ile gelen bilgiler.
PATH_INFO	  : Programın çalıştığı dizinin göreli yolu.
PATH_TRANSLATED  : Programın çalıştığı dizinin disk üzerindeki yolu.
SERVER_SOWFTWARE : Sunucu bilgisayarın server yazılımı.
SERVER_VERSION    : Sunucu bilgisayardaki server yazılımının versiyonu.
SCRIPT_PATH      : Programın çalıştığı dizinin tam yolu.
SERVER_PORT      : Sunucu bilgisayarın o anda kullandığı port numarası.


Çevre değişkenleri program çalıştığı anda %ENV ilişkili dizi değişkenine atandığı için kullanmak için herhangi bir ek işlem yapmanıza gerek yoktur. Direk $ENV{'ANAHTAR'} şeklinde kullanabilirsiniz.

Örnek :

#!/usr/bin/perl

# cevre.cgi

print "Content-type:text/html\n\n";

print "<html><body>";
print "IP numaranız: <b>$ENV{'REMOTE_ADDR'}</b><br>";
print "Browser'ınızın türü: <b>$ENV{'HTTP_USER_AGENT'}</b><br>";
print "Server yazılımınız: <b>$ENV{'SERVER_SOFTWARE'}</b><br>";
print "Server versiyonu : <b>$ENV{'SERVER_VERSION'}</b><br>";
print "Programın tam yolu: <b>$ENV{'SCRIPT_PATH'}</b><br>";

print "</body></html>";Çevre değişkenleri bir ilişkili dizide tutulur demiştik. Bir CGI dosyasına gelen tüm çevre değişkenlerini yani
%ENV ilişkili dizi değişkeninin içeriğini şu şekilde görebiliriz :

#!/usr/bin/perl

# cevre2.cgi

print "Content-type:text/html\n\n";

print "<html><body>";

foreach $env_var (keys %ENV) 

    {

	print "<B>$env_var</B> = $ENV{$env_var}<BR>\n";

    }

print "</body></html>";

Antalya Tasarım Grubu - Web Tasarim Hizmetleri - Hosting (Barindirma) Islemleri - Alan Adi Islemlerii